Competència Lingüística

Reportatges

Competència lingüística: cap a la cooficialitat plena i real

Un repàs a la competència lingüística des que aparegué aquell acord històric sindical, fins a la concreció dels nivells de coneixement de la llengua en l’esborrany d’avantprojecte de Llei, un viatge breu que demana fer “pedagogia de la igualtat d’oportunitats”, solucionar una “cooficialitat a taques” i propiciar “un marc legal per als parlants”.