Intel·ligència artificial

Societat

Intel·ligència artificial per a Wikipedia

Està treballant en el desenvolupament d'un sistema d'intel·ligència artificial (ORES) que sigui capaç de detectar les edicions falses en els articles