Mètode

Societat

La revista Mètode se centra en el discurs científic i els recursos retòrics que s’hi empren

Paraula de ciència: La retòrica de la comunicació científica és el títol de l’últim número de la revista Mètode, dedicat a analitzar el discurs científic i els recursos retòrics que s’hi empren. “La ciència necessita ser comunicada i en aquesta comunicació, el què i el com van ineludiblement de la mà. La retòrica és fonamental tant en la pròpia concepció científica com en la divulgació que se’n faça”.