Oficina drets lingüistics

Societat

Com funcionarà l'Oficina de Drets Lingüístics?

L'ens es reserva un paper mitjancer en els casos de discriminació lingüística que ultrapassen l'àmbit dels usos administratius i no podrà aplicar cap mesura sancionadora
Drets lingüístics

Compromís demana la creació d'una Oficina de Drets Lingüístics

Josep Nadal: “Amb aquesta iniciativa no estem fent més que complir convencions europees, manaments de la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'ús i ensenyament del valencià; totes, coses que ja s'haurien d'haver fet”.