transport metropolità

Societat

Els autobusos de l’EMT tornen a l’àrea metropolitana de València

S’ha acordat delegar en l’Ajuntament de València les competències i transferir-li els fons necessaris - 400.000€ per a 2016- perquè puga reprendre aquest servei metropolità suspès l’any 2012 per decisió del govern municipal anterior presidit per Barberá