Transparència convoca ajudes per a projectes d'educació per a la ciutadania global

La Conselleria destina 3 milions d'euros en accions de sensibilització i conscienciació sobre drets humans
8 abril 2019 14:35h
Les ajudes per al finançament de projectes d'educació per a la ciutadania global ascendeixen a 3 milions d'euros. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha convocat les subvencions a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) per a finançar projectes d'educació per a la ciutadania global, a més de subvencionar accions en matèria de promoció i defensa dels drets humans al seu país d'origen a executar al País Valencià durant l'any 2019.

Tal com recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les ajudes per al finançament de projectes d'educació per a la ciutadania global ascendeixen a 3 milions d'euros. S'orienten a accions d'educació i sensibilització en tres modalitats: en primer lloc, programes en centres educatius adreçats a promoure entre l'alumnat i en el conjunt de la comunitat educativa coneixements, valors i actituds capaces de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, el desenvolupament humà inclusiu, equitatiu i sostenible.

En segon lloc, es finançaran aquelles iniciatives fora del sistema educatiu formal amb una intencionalitat educativa, encaminades a promoure accions adreçades a facilitar aprenentatges que promoguen una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com l'apropiació dels valors i objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible entre grups particulars de la població valenciana.

I, en tercer lloc, seran subvencionables aquells projectes de sensibilització de la societat valenciana en el seu conjunt o de determinats sectors de la mateixa en el compromís ciutadà solidari per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim de tres projectes de forma individual o en agrupació amb una altra o unes altres ONGD, sempre que el contingut siga substancialment diferent.

Les quanties subvencionals en programes en centres educatius seran d'un màxim de 100.000 euros i de 120.000 en agrupació per a aquells projectes que es desenvolupen entre 18 i 24 mesos. Les iniciatives el termini d'execució de les quals siga d'un màxim 12 mesos comptaran amb una ajuda de 50.000 euros si és individual i 60.000 conjuntes.

Les ajudes per a iniciatives en l'àmbit no formal seran de 50.000 euros en el cas de les de caràcter individual i de 60.000 en agrupació, amb un termini màxim d'execució de 12 mesos. En el cas de propostes el termini d'execució de les quals siga de 18 a 24 mesos, l'import màxim aconseguirà els 100.000 euros i en cas d'agrupació d'entitats ascendirà a 120.000.

Quant a la modalitat que recull els projectes de sensibilització de la societat valenciana, el termini de realització de la qual serà de 12 mesos, podran optar a una subvenció de 36.000 euros si l'acció és individual i 45.000 en el cas que siga conjunta.

Convocatòria per a la defensa de drets humans

Quant a la convocatòria d'ajudes a ONGD orientades a la sensibilització mitjançant la participació de defensors de drets humans al seu país d'origen, a executar en l'àmbit del País Valencià, estan dotades amb 250.000 euros.

Els projectes es concretaran en iniciatives la finalitat de les quals siga contribuir a sensibilitzar, visibilitzar i denunciar, davant la ciutadania valenciana, la situació d'amenaça que pateixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans i les persones que les integren, així com les seues reivindicacions en la matèria, mitjançant la realització d'activitats en municipis del País Valencià, promocionant la pau i els drets humans a través de la presentació d'experiències i relats en primera persona.

Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim d'un projecte de forma individual o en agrupació amb una altra o unes altres. L'import màxim de l'ajuda de 25.000 per cada acció i en període d'execució de 6 mesos.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà a la publicació al DOGV i finalitzarà el pròxim 8 de maig. Es tramitaran exclusivament de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat.

next