Trenta-huit noves escoles tindran jornada contínua el curs 2019-2020

L'autorització definitiva per al canvi de jornada s'estendrà per períodes de tres cursos renovables, sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla
2 abril 2019 11:37h
Del total del cens, han participat en el procés de votacions el 73,79% de pares i mares de tot el territori.

VALÈNCIA. La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport disposa de les primeres dades de participació i dels resultats dels 68 centres educatius que l'1 d’abril van fer les consultes per a determinar la modificació del canvi d'horari en la jornada escolar. Cinc d'aquests centres pertanyen a les comarques d'Alacant; 9, a les de Castelló, i 54, a les de València.

Podien votar 26.793 pares i mares en tot el territori valencià, 2.136 dels quals corresponen a les comarques d’Alacant; 4.879, a les de Castelló, i 19.778, a les de València.

Del total del cens, han participat en el procés de votacions el 73,79% de pares i mares de tot el territori. A les comarques d'Alacant, el 74,77% dels pares i mares; a les de Castelló, el 73,77%, i a les de València, el 73,69%.

Calia l'obtenció de 55% de vots favorables de la totalitat del cens per tal que el resultat fora favorable a la modificació de la jornada.

Provisionalment, les famílies de 38 escoles d'Infantil i Primària han decidit, mitjançant consulta, canviar l'horari de la jornada escolar, i les famílies de 30 centres han decidit no canviar el tipus de jornada.

Pel que fa als resultats per comarques, dels 5 centres educatius convocats de les comarques d'Alacant, en 3 centres s'ha votat a favor de la modificació de la jornada escolar i en 2, en contra.

A les comarques de Castelló hi havia 9 centres convocats. D'aquests, 4 centres han obtingut el sí a la modificació de l'horari de jornada escolar i 5, el no.

A les comarques de València hi havia 59 centres convocats. D'aquests, 31 centres han obtingut el sí a la modificació de l'horari de jornada escolar i 23, el no.

Una vegada coneguts els resultats definitius i atesos els possibles recursos d'alçada, el director general de Política Educativa dictarà, abans del període de matriculació per al pròxim curs, l'autorització definitiva o no del canvi de jornada escolar.

Les modificacions es podran aplicar a partir del mes d'octubre, que coincideix amb el canvi a l'horari habitual de tot el curs.

L'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla. L'avaluació es farà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l'alumnat.

Cal recordar que, actualment, en el curs 2018-2019 hi ha 615 centres que apliquen la jornada contínua. D'aquests, 361 pertanyen a les comarques d'Alacant; 54, a les de Castelló, i 200, a les de València.

next