La Tresoreria de la Generalitat tanca juliol amb un saldo de 208 milions d'euros

Les arques públiques van arribar al mes d'agost amb un flux net de l'exercici negatiu en 88 milions 
11 setembre 2019 11:44h
Les despeses de personal van sumar al juliol 478,7 milions. / EFE

VALÈNCIA. La Tresoreria de la Generalitat va presentar un saldo de 208,1 milions d'euros al juliol d'enguany i un flux net de l'exercici negatiu en 88 milions, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

Els cobraments del pressupost corrent, de pressuposts tancats i d'operacions no pressupostàries van ascendir a 21.653 milions, i els pagaments van ser de 21.741 milions, des d'un saldo inicial de Tresoreria de 296,2 milions. 

Per capítols, les despeses de personal van sumar al juliol 478,7 milions, fins a un total l'any de 3.421 milions; les transferències corrents van ascendir a 473,7 milions (2.840 milions en total), i la compra de béns corrents i despeses de funcionament va suposar 574,2 milions (2.066 milions en total). 

Els passius financers van suposar el gros de les despeses, amb 797,3 milions al juliol i un total de 4.125 milions, segons la situació de la Tresoreria de la Generalitat a 31 de juliol. 

Per seccions, el servei del deute va ascendir a 891,3 milions al juliol, fins a un total l'any de 4.445 milions, i les conselleries amb més pressupost, Sanitat i Educació, van presentar uns pagaments de 812,7 milions i 474,9 milions, respectivament.
Des que va començar l'any, els pagaments de la Conselleria de Sanitat acumulen 4.200 milions i els d'Educació sumen 2.721 milions. 

Els cobraments d'imposts directes van ser de 492,2 milions al juliol (2.469 milions l'any) i els indirectes, de 370,7 milions (un total de 3.762 milions); per taxes, preus públics i altres ingressos es van percebre 286,2 milions (471,5 milions en total); per transferències corrents, 1.217 milions, però fins a juliol l'import havia sigut negatiu en 27,7 milions, i per passius financers van ser 1.585 milions (5.858 milions en total). 

Quant a les diferents seccions, els cobraments del servei del deute van ser de 1.585 milions; els de la Conselleria d'Hisenda van ascendir a 2.080 milions (7.588 milions en total), i els de Sanitat, a 262,4 milions (294,2 milions des de l'inici de l'any).

next