El TSJ anul·la l'aprovació del pressupost d'À Punt del 2017 perquè va passar pel Consell i no per les Corts

La cadena pública recorda que els comptes estan "executats, tancats i auditats"
25 abril 2019 17:47h
El TSJ conclou que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es va crear i va iniciar la seua activitat durant l'any 2016, quan ja es van adjudicar sis contractes. / EFE

VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha estimat un recurs interposat pel PPCV i ha anul·lat l'acord del Consell de febrer del 2017 pel qual es va aprovar el pressupost de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) per a eixe mateix exercici perquè no va passar per les Corts.

Els diputats del PPCV Rubén Ibáñez i Jorge Bellver van interposar l'any 2017 un recurs contenciós administratiu contra el citat acord del Consell en el qual s'aprovaven els comptes de l'ens públic perquè consideraven que la seua aprovació hauria d'haver correspost a les Corts, ja que la CVMC s'integra en el sector públic instrumental.

Fonts d'À Punt consultades per Diari La Veu apunten que, a parer seu, la sentència "no va contra la televisió ni tan sols contra la corporació". A més, indiquen que "no posa en dubte" el seu treball, perquè allò que s'està qüestionant és el procediment administratiu emprat pel Consell per a aprovar el pressupost de l'exercici del 2017. 

Així, entenen que aquesta decisió del TSJ, que encara no és ferma, "no qüestiona pròpiament els comptes", sinó un defecte de forma per a ser aprovats. També recorden que la sentència "no té conseqüències pràctiques sobre el funcionament de la televisió, ja que es tracta d'un pressupost executat, tancat i auditat".

"El PP intenta tancar una altra vegada la televisió dels valencians"

En el mateix sentit s'ha expressat la directora general de Pressupostos de la Generalitat, Eva Martínez, qui ha assegurat que la sentència és una qüestió "purament administrativa i procedimental", a més de no tindre "cap efecte" sobre À Punt perquè eixos comptes ja estan executats i limitats.

Al seu parer, "el que resulta clar és que el PP intenta tancar una altra vegada la televisió dels valencians. Per cert, una televisió que costa 55 milions, tres vegades menys que quan [Isabel] Bonig estava en el Consell i sis vegades menys que en els moments de major balafiament i corrupció a què la va portar el PP".

D'aquesta manera, ha recordat que "van acumular més de 1.100 milions de deute, al marge del que li ingressava la Generalitat cada any". A més, ha posat l'accent que el 2011, ja amb el Consell en què estava Bonig, "només en personal Canal 9 va gastar de manera efectiva 74 milions d'euros, una vegada i mitja el pressupost total d'À Punt".

Quan va començar l'activitat de la CVMC?

L'Advocacia de la Generalitat va argumentar que havia entrat en vigor la Llei 6/2016 en data 20 de juliol i s'havia constituït el Consell Rector en data 26 d'octubre de 2016 i que, per tant, no va ser possible l'aprovació pressupostària a les Corts.

Per això, segons l'argument esgrimit per l'executiu, es va fer ús d'una autorització legislativa prevista en la disposició transitòria quarta de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

Aquesta disposició preveu que "durant el 2017, s'autoritza el Consell perquè, mitjançant acord, aprove el pressupost dels ens del sector públic instrumental que inicien la seua activitat al llarg d'aquest any. Aquesta aprovació haurà d'acordar-se amb anterioritat a l'efectiva posada en marxa de les entitats o organismes".

Per tant, la secció quarta de la sala del Contenciós del TSJ va centrar la seua labor a examinar si, realment, la Corporació va iniciar la seua activitat l'any 2017. En aquest sentit, la sala conclou que "no cal assumir la interpretació realitzada per la Generalitat que identifica l'inici de l'activitat de l'ens al llarg de l'any 2017 amb la prestació efectiva del servei públic audiovisual". 

"La disposició fa referència a l'inici de l'activitat de l'ens, en aquest cas, inici de l'activitat de la Corporació, això és, d'una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per al compliment de les seues finalitats; 'finalitats' que 'no activitats', centrades a servir d'instrument per a la prestació del servei públic".

De fet, s'exposa que el dia 26 d'octubre del 2016 es va publicar en el DOGV el nomenament del president del Consell Rector, que causa alta en la Seguretat Social, i al llarg d'eixe any el Consell es va reunir fins a set ocasions.

"En definitiva, la Corporació es crea i inicia la seua activitat durant l'any 2016, com ho demostra l'adjudicació de sis contractes, i va tindre a la seua disposició 26.500.000 d'euros per al seu desenvolupament efectiu", afegeix una sentència contra la qual cap un recurs de cassació davant la sala tercera del Suprem o, si escau, davant la sala del Contenciós del TSJ. De fet, l'Advocacia de la Generalitat ja està estudiant un possible recurs.

next