El TSJ dona la raó a Intu davant el rebuig del Consell a Puerto Mediterráneo i demana un nou informe

La decisió de la justícia ordena retrotraure el procediment administratiu al 2016 per insuficiència de la memòria ambiental
18 octubre 2019 15:30h
Simulació del projecte de Puerto Mediterráneo, tombat l'any 2016 per la Conselleria d'Habitatge. Imatge d'arxiu.

VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha anul·lat la resolució de la Conselleria d'Habitatge que denegava la proposta dels promotors del projecte comercial Puerto Mediterráneo a Paterna, i demana un nou informe a l'Administració que fixe les condicions perquè l'actuació siga sostenible.

D'aquesta manera estima parcialment el recurs dels promotors, Intu Eurofund, contra la resolució de la Conselleria del 10 d'octubre del 2016, que ara queda anul·lada per ser contrària a dret, segons ha informat el TSJ.

La decisió de la secció primera de la sala contenciosa administrativa indica que es retrotrau el procediment administratiu per insuficiència de la memòria ambiental fins al moment anterior a aquesta, i l'òrgan ambiental corresponent haurà d'emetre un nou informe.

La nova memòria haurà de fixar criteris de sostenibilitat respecte a 16 qüestions concretes que van des de la protecció d'un barranc o d'una espècie botànica concreta fins a l'afecció de carreteres, la conservació del paisatge i les mesures de prevenció d'incendis.

"Cap de les 16 qüestions esmentades tenen la suficient entitat per a denegar totalment l'actuació; però totes elles són consistents per a imposar condicions, restriccions i determinacions a l'actuació proposada", assenyala el tribunal.

Segons els jutges, no existeix un "dret subjectiu de l'actor a l'aprovació del pla que afecta el seu sòl" i la Conselleria té plena competència i capacitat per a tramitar el pla conforme a l'interés general. A més la decisió de l'Administració està fundada en la mesura en què existeix un informe determinant que la condiciona i del qual "no podia separar-se sense motivar-lo necessàriament".

No obstant això, el tribunal entén que eixe informe negatiu de l'òrgan ambiental no s'ajusta a dret en alguns aspectes, com qüestionar l'elecció de l'emplaçament per al projecte –en el corredor de la CV-35–, perquè això ja va ser objecte d'un acord ferm del Consell al gener del 2013.

També resulten inqüestionables pel mateix motiu la justificació de consum de sòl i la incidència econòmica del projecte, que precisament ha determinat que tal actuació puga meréixer la consideració de Territorial Estratègica.

Els magistrats rebutgen igualment les objeccions que feia la memòria ambiental sobre l'afectació del trànsit en l'enllaç de la A-7 amb la CV-35, la zona de protecció reservada per a aquest últim vial i la ubicació de la canalització del barranc d'En Dolça.

La Sala no pot ni ordenar a l'Administració que aprove el pla, amb aquestes "mancances, insuficiències i indeterminacions ambientals", ni imposar a l'òrgan ambiental una determinada solució per a cadascuna de les qüestions que es plantegen, argumenta.

Però al mateix temps l'informe elaborat per aquest òrgan "no és consistent", ja que inclou d'una banda "apreciacions que no són estrictament de la seua competència" i d'altra banda no resol "explícitament sobre les qüestions terminantment ambientals", conclouen els magistrats.

Els magistrats estimen així parcialment, en una sentència notificada aquest divendres, el recurs presentat per la mercantil promotora del projecte. La secció primera del Contenciós ha resolt en el mateix sentit altres tres recursos relatius al mateix pla urbanístic.

La sentència no és ferma i es pot presentar recurs de cassació davant la sala tercera del Tribunal Suprem o davant la sala contenciosa administrativa del TSJ.

Segons han indicat fonts jurídiques, la Conselleria d'Habitatge pot fixar condicions per al desenvolupament del projecte comercial i d'oci Puerto Mediterráneo però no denegar-lo.

La Conselleria d'Habitatge, requerida per EFE, ha indicat que, de moment no es pronunciarà sobre el contingut d'aquesta sentència.

next