El TSJ ratifica que l'alumnat d'universitats privades puga fer pràctiques als hospitals públics

El Tribunal considera que el dret d'aquests alumnes a l'educació "quedaria retallat si se'ls impedira realitzar unes pràctiques que són imprescindibles per a obtindre la titulació"
29 juliol 2019 17:33h
"Sense conveni no hi ha ensenyament ni educació possible i, extingit el conveni, sorgeix la incertesa d'un de nou que substituïsca l'anterior, no solament quant al 'quan', sinó fins i tot quant que aquest conveni fora possible", recullen les resolucions.

VALÈNCIA. La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha declarat la vigència dels convenis que permetien als alumnes de dues universitats privades que cursen Medicina, Fisioteràpia, Infermeria i altres graus de salut realitzar pràctiques en diferents hospitals i centres sanitaris públics.

La Sala ha adoptat aquesta decisió en el marc de quatre procediments diferents, després de celebrar un ple sectorial de les seues seccions quarta i cinquena per a unificar criteris.

Les quatre sentències, que poden ser recorregudes davant el Tribunal Suprem, estimen sengles recursos interposats per la Universitat Cardenal Herrera CEU i la Universitat Catòlica de València contra les resolucions de maig del 2016 per les quals la Conselleria de Sanitat Universal va denunciar els convenis signats amb totes dues institucions acadèmiques.

El ple sectorial del TSJ considera aplicable a aquests supòsits la sentència dictada el passat 31 de gener pel Tribunal Constitucional, que va declarar nul un article de la Llei de les Corts Valencianes 8/2018 sobre Salut perquè excloïa dels convenis de col·laboració necessaris per a facilitar les pràctiques dels estudiants en institucions sanitàries els alumnes de les universitats privades, ja que això contravé la legislació estatal bàsica i les competències de l'Estat en matèria d'educació i sanitat.

Segons la sala contenciosa administrativa del TSJ, el dret d'aquests alumnes a l'educació "quedaria retallat si se'ls impedira realitzar unes pràctiques que són imprescindibles per a obtindre la titulació que pels seus estudis estan cursant", especialment quan les places per a fer-les en hospitals privats al País Valencià són insuficients.

"Sense conveni no hi ha ensenyament ni educació possible i, extingit el conveni, sorgeix la incertesa d'un de nou que substituïsca l'anterior, no solament quant al 'quan', sinó fins i tot quant que aquest conveni fora possible", recullen les resolucions.

Tres dels set magistrats que han participat en la deliberació han emés un vot particular en entendre que els recursos haurien d'haver sigut desestimats, perquè la denúncia del conveni suposa un "acte de tràmit, per molt qualificat que siga", i resulta "compatible amb la subscripció d'un de nou que, substituint l'anterior, done satisfacció als drets que es poden veure afectats per la denegació" d'aquest.

Aquests tres magistrats tampoc consideren que la recent sentència del Tribunal Constitucional "continga cap expressió que implique la inviabilitat de la denúncia".

next