S'eliminarà la seua adreça de correu de la nostra base de dades.