València aprova el nou Pla d'Igualtat per al personal municipal

El text promou majors nivells d'equitat, incorpora la perspectiva de gènere i té un caràcter transversal a totes les àrees de l'Ajuntament
8 març 2019 12:30h
El pla substitueix el de 2009 i inclou una enquesta entre la plantilla del consistori. / AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

VALÈNCIA. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València ha aprovat el segon Pla d'Igualtat municipal, que substitueix l'anterior del 2009. El text adapta les novetats legislatives –com ara el protocol d'assetjament i per raó de sexe o el reglament de llenguatge no sexista–, recull l'evolució de les polítiques d'igualtat i corregeix qüestions de redacció, estructura i contingut. 

El nou pla respon a l'obligació de l'Ajuntament, com a administració pública, de respectar la igualtat entre homes i dones. El Pla d'Igualtat conté mesures adreçades al personal municipal i actuacions encaminades a "la transformació de la cultura d'organització perquè la igualtat entre dones i homes siga un pilar de les relacions laborals". 

El text aprovat promou majors nivells d'equitat, incorpora la perspectiva de gènere i té un caràcter transversal al conjunt de totes les àrees municipals. El conformen diversos apartats i inclou les conclusions de l'informe amb què s'analitza el Pla d'Igualtat del 2009. 

També té una tercera fase amb les àrees en què se centren les accions concretes que cal desenvolupar, seguir i avaluar. S'amplien eixes àrees en sis, respecte al pla anterior i cadascuna d'elles compta amb objectius específics, accions i recursos necessaris concrets, persones responsables i destinatàries, calendari previst, etc. 

En total, són 57 accions concretes –per les 16 de l'anterior– distribuïdes en àrees com l'accés a l'ocupació, l'ordenació del temps de treball, la formació i promoció professional, l'escletxa salarial, la salut laboral, comunicació i transversalitat, incorporació de la perspectiva de gènere i prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe i contra la violència de gènere

Així mateix, s'afegeix un glossari per a facilitar la comprensió del document a aquelles persones que no estiguen familiaritzades amb els conceptes bàsics d'un pla d'igualtat. 

"Aquest Pla d'Igualtat naix amb la vocació de servir d'exemple als successius que es desenvolupen als diversos organismes autònoms i fundacions municipals", s'indica des del consistori. S'ha treballat amb una metodologia participativa, amb representació de tots els sindicats en una subcomissió de treball de la Comissió d'Igualtat. 

A més, el pla inclou la realització d'una enquesta entre el personal, els resultats de la qual serviran per a millorar el document de manera permanent. El Pla d'Igualtat serà d'aplicació a la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de València i tindrà una vigència de quatre anys.

next