Marató de lectura

12 maig 2016 01:00h
A la darreria d’abril, em van convidar a participar en un acte, per segona vegada, que,  com que el considere important i tracta un tema –els joves i la lectura– sempre d’actualitat, us en faré cinc cèntims. Es traca de la Marató de lectura.
 
La marató ha sigut tradicionalment la carrera contínua més llarga de les competicions esportives; quan s’aplica a una activitat cultural s’entén que aquesta té una durada més enllà d’allò que podem considerar normal. Pel que fa al cas de la lectura, trobem lectures seguides d’un llibre (el Tirant, el Quixot, etc, de contes o, com és el cas, la lectura de textos al voltant d’un tema al llarg d’una jornada escolar.
 
És una activitat singular que se celebra al voltant del Dia Internacional del Llibre i que el col·legi Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs organitza des de fa dèsset anys, adreçada fonamentalment a l'alumnat de Secundària. Evidentment, l’objectiu és el de formar l’alumnat en la pràctica de la lectura en veu alta.
 
Quan arriba el moment de la lectura, l'alumnat s'enfronta a la necessitat de parlar en públic a l'auditori. Conceptes com seguretat en el gest o impostació de la veu, que no són habituals a l'escola on es privilegia la lectura comprensió, es posen en valor.
 
 
L'espai principal on realitzen la lectura pública dels textos escollits és el Castell d’Alaquàs, edifici emblemàtic per on passen tots els alumnes i un bon nombre de personalitats i convidats. Des que l’Ajuntament d’Alaquàs va implicar-se en l’activitat cedint-los l’espai, la Marató va deixar de ser una activitat exclusivament escolar i va passar a ser una activitat cultural pública.
 
 
L’activitat ha anat transformant-se al llarg d’aquests 17 anys de vida. Va nàixer com una activitat d’aula i, a hores d’ara, s’ha convertit en un esdeveniment cultural que, des dels col·legis Mare de Déu de l’Olivar, es projecta  a tota la Vila d’Alaquàs
 
La Marató també té com a objectiu la millora dels hàbits lectors dels individus. Aquest objectiu s'emmarca en allò que es coneix com a Animació a la Lectura. Hi ha moltes activitats que es poden correspondre amb el concepte Animació a la lectura. Però hom creu que totes tenen en comú una única finalitat: las d'aconseguir crear en l'alumnat hàbits lectors estables.
 
La Marató de Lectura pretén fer públic l'acte de llegir. Quasi com un gest de rebel·lió en un món mediocre. En ella es fa palés que, aquelles persones que estimem els llibres, resistim en la nostra reserva índia. El castell d'Alaquàs es transforma per un dia en la virtual aldea d'Astèrix de la lectura. Per un dia eixim de la clandestinitat de les biblioteques i ens manifestem a les places i als carrers, tot dient: ens agrada llegir, i què? Pel que fa a la llengua dels textos, habitualment donen més presència al valencià i al castellà. Un dels motius és la dificultat de mantenir l'atenció dels oients o aconseguir una lectura atractiva en llengües estrangeres. Amb tot, sempre tenen textos en anglés i francés perquè tenen assignatura al centre. Però els agrada motivar la presència simbòlica d'altres llengües com el rus, l'àrab, l'ucraïnés, el romanés, l'eusquera, el gallec, el xinés i d'altres de diferents, la qual cosa no és difícil gràcies a la diversitat que viuen a les aules.
 
 
Així mateix, sempre fan un esforç de convidar a personalitats que amb la seua presència donen una imatge més pública i mediàtica a l'activitat. Són, habitualment, amics o coneguts del professorat de l'escola que, generosament i de manera altruista, col·laboren en aquest projecte.
 
Han passat per les diferents edicions de La Marató de Lectura poetes, actors, professors universitaris, mags... Cal destacar la presència ininterrompuda des de la segona edició de l'alcalde i actual alcaldessa d'Alaquàs, acompanyada d'altres regidors, pel que suposa de suport al  projecte.

Pep Ferrer
pepferrerlletres.blogspot.com
 
next