L'harmonia de Turballos

14 febrer 2018 01:00h
Soterrar de Vicent Micó

De segur que a ell no li agradarà veure'm escrivint-li un obituari a aquestes hores de la nit. Com si el vera, se'n deu haver anat de puntetes sense gosar donar faena als àngels. I, malgrat tot, els impulsos i els sentiments m'obliguen a dibuixar ni que siga un esbós de la seua persona irrepetible.

Però, abans de traçar les primeres línies, deixeu-me apuntar l'encaix necessari sense el qual seria impossible una semblança aproximada. Podria començar per les característiques més acusades, encara que a ell li sobraren totes. Humil, íntegre, insubornable, sencer, sincer, intel·ligent, incisiu, observador, àgil, escriptor, comprensiu, auster, respectuós, dialogant, creatiu, generós, dolç… Però n'hi ha una que amera totes les altres: l'amor. Sense amor, les altres no existirien. I era l'amor al proïsme el motor de la seua vida. I era l'amor a la terra un sentiment tan vertader, que sobrevolava per damunt dels altres; la bonhomia podia transgredir els límits que els convencionalismes imposen als febles. Sí, esquivava les falses directrius del domini obtús. No era dèbil malgrat l'aparença mínima que projectava. Ah, i com estimava! M'estimava a mi i a tu i a aquell que no coneixia de res; inclús al semovent que renilla quan les primeres llums del dia banyen de glòria la falda del Benicadell. Ignorava els embats de la queixa. Contenia els gestos seductors sobre l'interlocutor estupefacte que només sent brollar frases i paraules en permanent harmonia amb la natura. Me'n deixe tantes, de virtuts, que amb les recialles se'n podria pintar un altre, de retrat. Quanta saviesa li envejava. Quants coneixements i quina praxi més honesta sobre la terra que conreava amb igual cura que aplicava als congèneres. De quina manera el preocupà la identitat i la cultura d'un poble que es negava a perdre. La lliçó immarcescible que ens llega el pare Vicent Micó convoca bondats infinites. Per això l'epitafi és fàcil. Entre nosaltres perviu l'esperit d'un home bo.

next