Un congrés fictici

17 juliol 2018 01:00h

En el Congrés d'Agrimensors Euclidians, celebrat els dies 29, 30 i 31 de febrer de l'any en curs a la ciutat de New Kent, s'ha descobert un teorema que impugna la idea espai-temps per la qual es guiava la humanitat des del temps de Djoser. La gran novetat és gràcies a la recerca del doctor Centrílovitx, el qual experimenta sobre un perímetre d'esquema triangular. Entre els punts A i B hi ha la mateixa distància que entre A i C, mentre que entre els punts B i C –la hipotenusa– és el doble que els catets. És en aquesta fase del desplegament noètic on intervé el factor temps que elimina l'antiga lògica iniciada durant el període neolític en el Baix i l'Alt Egipte (alguns estudiosos indiquen la possibilitat que la cultura sumèria ja anava errada en l'assumpte dels ziggurats).

Naturalment, la transcendència de la troballa arracona els prejudicis seculars vigents fins ara, tant els de naturalesa científica com els que provenen de l'empirisme. És a dir, quan el catet C actua d'epicentre catalitzador i condensa i acumula l'energia total en el nucli que domina, observem els resultats següents: els diaris editats a Madrid arriben amb puntualitat a València, mentre que els que vénen de Barcelona fallen massa sovint. Per tant, la distorsió de les ancestrals creences posa en relleu, simultàniament, els dos paradigmes que consoliden un nou axioma: Cronos, amb la resta de l'Olimp, està a favor de C i al meu país no puc llegir a temps els diaris que m'interessen ni sintonitzar TV3. Tot això es compensa amb la facilitat –mai qüestionada ni posada en dubte!– de rebre el canal del Reial Madrid.

next