Veus

Aproximació etnobotànica a l'obra de Miguel Hernández (I). 'Marzo'
54. El vol de tornada sobre una 'Vanessa' retrobada
52. El vol (XI). Butterfly: mantega, òpera i meteorologia
52. El vol (X). La papallona de la llet
51. El vol etimològic (IX). 'La lengua de las mariposas'
50. El vol (VIII). Hipsipila
49. El vol (VII). Palometes, animetes i 'psique'
48. El vol (VI). Papallones nocturnes, literatura i hòbbits
47. El vol etimològic (V). Pintar papallones
La Candelera: purificació i espera
46.El vol etimològic (IV). Papallones de dia
45. El vol etimològic (III). Lepidòpters
44. El vol etimològic (II). Insectes, entomologia
43. El vol etimològic de les papallones (I)
42. De la Vanessa de Swift a les de Linné
41. Aster, Ester, Vanessa... més que noms
40. La floreta que alimentarà viatges
39. Ecologia boval
38.Mascles i femelles arquetípics... ¿Amb perdó? [1]
37. Boves per mirar asseguts els focs artificials
36. Boves per seure
35. Biofísica i bioquímica boval
34. Aliment i bioquímica boval [1]
33. Descripcions que inciten a preguntar. El cas de les boves
32. Un ceptre boval de caràcter reial. Entre l'etimologia, l'ecologia i el símbol
La bova de Venus, que de bova no tenia un pèl
Pan i Syrinx in Brueghel i Rubens (I). La bova typha latifolia (I). L'illa de Buda [1]
Pan i Syrinx in Brueghel i Rubens (I). El jonc florit [1]
'El viejo flautista' i els records d'infància
De la siringa de Rubén Dario a la Siringe del cant dels ocells
La invenció de la flauta de Pan
Pan i Syrinx, les canyes i l'esmolador
Renaixença, fitonímia i examen 2
Exàmens, Romanticisme i Etnobotànica
Quan assutzena es diu Susanna
Quan l’assutzena esdevé antropònim
VIII Jornades d’Etnobotànica en català, a Ciutadella de Menorca
Quan els lliris esdevenen nom de dona i càntic religiós
I la Mare de Déu es va aparèixer en un (altre) lliri (2)
I la mare de Déu es va aparèixer en un lliri
Publicitat
Publicitat