Veus

Tangibles i intangibles
Und Katalonien
Divergència
Gradients
Continuïtats
Singularitat
Incidència d’execució
LIVE (Llei Integral Valenciana d’Educació, 2018)
Quina hòstia, Rita, Hillary, Susana!
Les processons (II)
Les processons (I)
I ara què?***_***** (II)
I ara què?***(I)
D’unes renúncies (d’uns temps i d’uns països) (II)
D’unes renúncies (d’uns temps i d’uns països) (I)
D’uns països (II)
D’uns països (I)
D’uns temps (II)
D’uns temps (I)
Del Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC) II
Del Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC) I
Les llengües a l’escola (intendència) II
Les llengües a l’escola (intendència) I
Ésser bilingüe (o trilingüe): els avantatges i les premisses*
Llengua i escola. Societat
Política Lingüística
L’imaginari col·lectiu (illencs i aïllats)
La Comissió de Normalització Lingüística (II)
La Comissió de Normalització Lingüística (I)
La Normalització Lingüística (El gest)
La Substitució Lingüística (Vectorials de condició humana)
Actituds Lingüístiques
En construcció
Lingüisticitat
Què és fer ensenyament en català (III)
Què és fer ensenyament en català (II)
Què és fer ensenyament en català (I)
El fermall
E(h!)-vident
Menjar sense llengua
Publicitat
Publicitat