Els viatges de l'Imserso començaran la segona quinzena d'octubre

El jutge desestima el recurs de Mundo Senior contra la licitació dels programes de vacances per als jubilats  
9 setembre 2019 18:51h
És la segona vegada que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestima un recurs al Programa de Turisme Social de l'Imserso per a la present convocatòria. / CEDIDA A EUROPA PRESS

VALÈNCIA. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha desestimat el recurs interposat per Avoris Retail División i Halcón Viajes (UTE Avoris Halcón), Mundo Senior, contra el procés de licitació convocat per l'Imserso per a contractar el Programa de Turisme Social. En concret, el jutge desestima el recurs interposat al lot 1, Turisme en zones de costa peninsular. 

En la seua resolució, el tribunal considera que "l'Imserso, en la redacció dels plecs, ha pretés el disseny d'un sistema imparcial, objectiu, automàtic i estricte que garantisca la transparència del procediment de licitació mitjançant la fixació de criteris automàtics, sense requerir valoracions subjectives i evitant així qualsevol aplicació arbitrària o incorrecta".

"En aquest sentit –continua la resolució– han de ser les empreses concurrents les que han d'emplenar amb la deguda diligència les ofertes proposades que, per al lot número 1, són dades de caràcter objectiu i sense que precisen documentació complementària en la qual fundar les seues propostes".

"Com expressament argumenta l'òrgan de contractació en el seu informe –insisteix el tribunal– la documentació que s'acompanya a l'oferta ha sigut examinada i no permet per ella mateixa apreciar cap contradicció entre el que hi consta i el que s'ofereix".

El director general de l'Imserso, Manuel Martínez Domene, ha assenyalat que el procediment administratiu "segueix el seu curs per a l'execució del programa". El passat 29 d'agost es va publicar l'adjudicació definitiva del concurs de viatges. "Treballem perquè els contractes per a la gestió del programa de turisme social se signen a partir del 23 de setembre", ha afegit Martínez Domene. L'objectiu és que els usuaris puguen viatjar a partir de la segona quinzena d'octubre. 

Segon recurs desestimat

És la segona vegada que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestima un recurs al Programa de Turisme Social de l'Imserso per a la present convocatòria. El passat 14 de juny ja va desestimar el recurs presentat per la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) als plecs del programa concloent que "no s'aprecien motius que puguen fer prosperar el recurs".

"És una prioritat que els pensionistes puguen gaudir dels viatges i circuits culturals d'aquest programa de Turisme Social, que s'ha convertit en un dels emblemes dels programes socials del nostre país", ha assenyalat Martínez Domene. "La continuïtat d'aquest programa suposa, a més, assegurar un important volum d'activitat durant la temporada baixa, que garanteix a més el manteniment de l'ocupació i que evita la pèrdua de llocs de treball que, sense el programa, desapareixerien durant aquesta temporada", ha afegit.

Reserva de places per a persones amb menors ingressos

Com a millora respecte a les temporades anteriors, el plec actual inclou una reserva de l'1% de les places subvencionades al 50% per a les persones que tinguen recursos econòmics iguals o inferiors a les pensions no contributives de jubilació o invalidesa del sistema de la Seguretat Social.

Des del govern espanyol remarquen que el 65% dels pensionistes que participen en el programa de viatges de l'Imserso compta amb una pensió inferior als 1.050 euros mensuals, "la qual cosa impedeix exigir més esforç als pensionistes en el finançament dels viatges".

En aquest sentit, en el càlcul dels costs d'allotjament i manutenció es parteix d'un import mínim de 23 euros per estada, la qual cosa implica una pujada del 9,5% respecte als 21 euros abonats per aquest servei en temporades anteriors.

L'import del servei d'allotjament i manutenció per pernoctació varia, a més, en funció de les destinacions incloses en cada lot i oscil·la entre 23 i 42 euros. En cap cas es calculen imports diferents segons la durada del viatge, l'ús de transport o la procedència dels usuaris.

next