La CVMC defensa que l'elecció de la directiva d'Àpunt ha sigut 'transparent' i 'imparcial'

Sosté que "l'experiència en l'antiga RTVV no garanteix en cap cas l'ingrés automàtic"

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha defensat aquest dissabte en un comunicat que el sistema utilitzat per a la designació dels llocs de direcció de la nova radiotelevisió pública, en què l'equip d'Empar Marco ha guanyat posicions, és "el preceptiu en tot el sector públic" i ha sostingut que aquest procés compleix amb els principis de "transparència, imparcialitat, independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció".

Segons han explicat des de la Corporació, el sistema utilitzat per a la provisió dels llocs de direcció en Àpunt és "el preceptiu en tot el sector públic, tal com preveuen la Constitució Espanyola i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic". A més, han ressaltat que, en els últims mesos, altres organismes de la Generalitat, de l'Estat i de l'administració local "han emprat el mateix sistema que el que utilitza la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació".

Per a l'accés a aquests càrrecs de responsabilitat, ha afegit la CVMC, "cal complir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat", al mateix temps que ha reivindicat que, en aquest procés, s'ha de complir amb determinats principis, com el de publicitat de les convocatòries i de les seues bases, que s'ha publicat, segons han afirmat.

També el de transparència, sobre el qual han destacat que el procés "és transparent en tots els tràmits: criteris i puntuacions" i el d'"imparcialitat i professionalitat" dels membres dels òrgans de selecció, sobre el qual han apuntat que "la imparcialitat queda garantida amb l'abstenció en casos en què aquesta pot estar compromesa".

Igualment ha ocorregut, segons la Corporació, amb la "independència i discrecionalitat tècnica" en l'actuació dels òrgans de selecció. "Els òrgans de selecció són independents del poder polític i cal destacar que l'elecció de la directora, que és la presidenta de la comissió de valoració, va ser efectuada per un concurs públic", han assenyalat.

Adequació

En el comunicat, també han defensat l'"adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar" i l'"agilitat" d'aquesta designació, "sense perjudici de l'objectivitat". El sistema utilitzat, han afirmat des de l'ens públic, "millora la transparència i l'objectivitat en l'apreciació de la idoneïtat dels candidats i candidates per a ocupar els llocs de treball respecte als mètodes emprats en temps passats".

"A diferència d'altres sistemes que permetien la designació arbitrària sense cap tipus de requisit, l'actual procés de selecció es basa en el compliment d'uns requisits –titulació, aptituds personals, etc.– i d'uns mèrits que garanteixen la qualificació dels aspirants. Igual que altres borses de treball, en aquesta convocatòria per a llocs directius es permet la lliure concurrència, ja que l'experiència en l'antiga RTVV no garanteix en cap cas l'ingrés automàtic", expressa l'escrit difós per la CVMC.

Per tant, continua el comunicat, el sistema emprat és "el que permet l'administració autonòmica i del qual han sigut coneixedors els sindicats que formen part de la taula de negociació del sector públic de la Generalitat". Aquesta borsa de selecció de càrrecs directius preveu tres fases, segons ha explicat la Corporació, que són l'autobaremació, la memòria i l'entrevista. Sobre la primera fase, han indicat que "és el procés usat en totes les borses de treball de la Generalitat quan es preveu una concurrència massiva".

"Aquest volum de sol·licituds impedeix la comprovació immediata, abans que siga publicada, de les dades facilitades pels aspirants. Açò fa que en ocasions, quan es verifica la documentació, es produïsquen canvis substancials en la puntuació i en l'ordre dels candidats", han agregat.

Així, per exemple, en alguna de les categories tècniques de les borses de la CVMC han hagut de ser descartats "més de mitja dotzena" dels candidats millor valorats al principi del procés perquè "no podien acreditar documentalment la puntuació amb la qual s'havien autobaremat".

Així mateix, han assegurat que els projectes s'han avaluat "atenent a les característiques de la plaça a la qual ha optat cada aspirant" i "les millors memòries són, sens dubte, les millors valorades". "Algunes persones han presentat la seua candidatura a diferents borses amb un projecte molt semblat per a cadascun dels diferents llocs", han precisat, al mateix temps que han afegit que "en altres casos no s'han complit els paràmetres establits en la convocatòria o el candidat o candidata ha facilitat o explicat simplement el seu currículum". "Aquests fets i uns altres expliquen els resultats establits", han resolt.

En aquesta lína, la CVMC ha expressat que després de la valoració de la memòria es va reunir la comissió tècnica d'avaluació, formada únicament per funcionaris de la Generalitat, per a revisar si les sol·licituds havien arribat en els terminis fixats i així es va elaborar la llista d'exclosos.

Després dels cinc dies oberts per a la presentació de la documentació que justifica el barem –termini obert només per als candidats que han superat la prova de la memòria i els terminis fixats–, "tornarà a reunir-se la comissió d'avaluació tècnica per a garantir que les puntuacions de l'autobaremación són correctes i que es compleixen els requisits de la convocatòria", han indicat.

Així mateix, han assenyalat que solament aquelles persones que superen aquest tràmit passaran a la fase d'entrevista, on intervindrà de nou la comissió de valoració. Prèviament es publicarà la baremació revisada.

Experiència dels extreballadors de RTVV

La CVMC també ha explicat que la llei de creació de la nova radiotelevisió, del 15 de juliol de 2016, no va preveure l'existència de mecanismes –ni personal administratiu ni tècnic– per a engegar els mitjans i, per aquesta raó, el Consell Rector "no va posar cap objecció a la realització de contractes temporals de prestació de servei que permeteren el llançament de l'empresa".

Aquesta contractació temporal de "professionals que comparteixen el projecte de la Direcció general", han sostingut en l'escrit, "no pot ser motiu d'exclusió" perquè "aquestes persones opten a qualsevol lloc de treball en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació i aporten la seua experiència com la resta d'aspirants, siguen extreballadors de RTVV o no".

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat