El TSJ dubta de la constitucionalitat del decret llei de plurilingüisme

La sala considera que la norma vulnera la Constitució perquè es va dictar per a evitar complir les resolucions que ordenaven suspendre el model lingüístic en l'ensenyament no universitari
/ València
7 març 2018 01:00h
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, demana a Marzà que dimitisca perquè considera que no va respectar els dictàmens del TSJ.

El Tribunal Superior de Justícia valencià ha acordat plantejar una qüestió d'inconstitucional sobre el decret llei 3/2017 pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics en els centres educatius. La decisió del TSJ de plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional sobre el decret llei no pot ser recorreguda.

La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa considera que la norma, aprovada pel Consell el passat mes de setembre, no fa sinó mantindre el model lingüístic sobre l'ús del valencià en els ensenyaments no universitaris arreplegat en el decret 9/2017 que havia sigut suspés per l'Alt Tribunal mesos abans.

"La Conselleria d'Educació no va complir l'ordre de suspensió; en el seu lloc, el govern valencià aprova el decret llei 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre, convalidat pel Ple dels Corts en la sessió del 8 de setembre de 2017 (DOCV de 12 de setembre de 2017)", expliquen els magistrats. Al seu parer, el decret llei vulnera l'article 86.1 de la Constitució en relació amb l'art. 44.4 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de l'Estatut d'Autonomia i l'article. 9.3 de la Constitució per arbitrarietat en no existir extraordinària i urgent necessitat per al dictat d'aquesta norma.

A més, el Tribunal demana al Constitucional que declare la inconstitucionalitat del decret llei per vulneració de l'article 24.1 de la Constitució en relació amb l'article 117.3, ja que es va aprovar amb la finalitat d'impedir l'execució de les resolucions judicials dictades per la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa que acordaven la suspensió del decret de plurilingüisme i establien, a més, la forma en què tal suspensió havia d'executar-se.

La Sala remarca que l'exposició de motius del decret llei que es qüestiona "posa en relleu que pretén engegar el sistema establit en el Decret del Consell 9/2017 que estava suspés pel Tribunal (acte 23 de maig de 2017 confirmat per de 20 de juny de 2017) i evitar l'aplicació de la disposició transitòria primera punt 4 del decret que mantenia el sistema anterior en tant s'implantava el nou sistema (acte de 27 de juliol 2017, després confirmat per acte 22 de setembre de 2017)". I afegeix que "les disposicions específiques posades en qüestió posen en funcionament el sistema durant el curs 2017-2018 en el primer curs del segon cicle d'educació Infantil i els centres sostinguts amb fons públics per a Infantil de 2 anys del 1r cicle d'Educació Infantil".

En sengles resolucions en les quals s'estima la petició de la Diputació Provincial d'Alacant i de l'Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana, el TSJ explica que "no es qüestiona la constitucionalitat intrínseca ni del Decret 9/2017 ni el Decret Llei 3/2017", sinó que es tracta de determinar si el decret llei –norma amb rang de llei– "impedeix o limita l'execució de la suspensió del Decret 9/2017" acordada en diverses resolucions de la Sala.

El passat 22 de febrer el TSJ ja va rebutjar la petició de la Generalitat Valenciana perquè s'arxivaren els deu procediments judicials que tramita la sala contenciosa administrativa contra el Decret de Plurilingüisme, que va ser derogat pel Consell el passat 29 de desembre, perquè considera que continua vigent.

next