El govern estatal posa en qüestió alguns aspectes formals de la Llei de l'Horta

L'executiu espanyol convoca una comissió bilateral on el Consell realitzarà "els aclariments oportuns" sobre qüestions tècniques i de concepte de la normativa
/ València
31 maig 2018 01:00h
En gener un manifest de Per l\'Horta recordava que la nova normativa era fruit de la llavor que es va sembrar amb la seua ILP i per això es reclamava l\'aprovació de la llei de manera immediata. 

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha rebut aquest dijous una carta del govern espanyol per a convocar una nova comissió bilateral Consell-Estat. En aquest cas, l'objectiu és analitzar la Llei de l'Horta, "interferint una vegada més en la capacitat legislativa que tenim com a autogovern en aspectes com l'urbanisme o la vertebració del territori", expressen des de la Conselleria. De fet, el director general d'Urbanisme, Lluís Ferrando, ha recordat que a la Llei de l'Horta se sumen els recursos que des de l'executiu de Rajoy ja s'han interposat a la Llei de la Funció Social de l'Habitatge o la Llei del Taxi.

El director general ha confirmat que "l'Estat en cap cas ha posat en qüestió el fons de la Llei, sinó que s'ha limitat a realitzar observacions tècniques i de concepte" i, per això, s'ha mostrat convençut que "podrem traslladar les explicacions pertinents i realitzar els aclariments oportuns perquè la normativa seguisca protegint aquest enclavament únic a Europa com és l'Horta de València".

En aquesta línia, Ferrando ha incidit que "amb la convocatòria d'aquesta comissió queden en evidència, una vegada més, les dificultats que els governs del PP han posat durant anys per a frenar la degradació que ha patit l'Horta", encara que, tal com ha apuntat, "en cap cas les excepcions detectades en els articles 3.3, 4.2, 34-37 i la disposició addicional primera posen en qüestió l'objectiu fonamental d'aquest govern de protegir i recuperar els valors socials, ambientals, econòmics i culturals d'aquest espai únic que s'ha vist seriosament amenaçat per l'abandonament i la degradació".

"Un problema d'explicació o de redacció"

L'article 3.3 fa referència a l'àmbit d'aplicació i, en concret, diu que "l'instrument d'ordenació supramunicipal dels usos i les activitats de l'Horta de València podrà tindre un àmbit territorial superior al de la llei per al compliment dels objectius i assegurar la connectivitat ecològica i funcional de l'horta amb la infraestructura verda exterior a aquesta."

Fonts de la Conselleria expliquen que en cap cas la Llei actuarà en una zona més àmplia de la delimitada –que és el que qüestiona el govern espanyol–, sinó que es tracta d'una mena de zona de transició, que en tot cas quedarà regulada pel Pla d'Acció Territorial de l'Horta (PAT). Per això, reiteren que no es tracta d'un problema de fons, sinó que "és una qüestió d'explicació o de redacció".

Pel que fa al 4.2, el document diu que "les accions encaminades a la consecució dels fins d'aquesta Llei es declararan d'utilitat pública i interés social a tots els efectes i en particular als expropiatoris, pel que fa als béns o als drets que hi puguen estar afectats". Respecte a les lleis 34 a 37, tracten sobre la delimitació d'àrea de repartiment i càlcul de l'aprofitament tipus, els estàndards urbanístics, l'aprovació dels plans i el règim de gestió urbanística del sòl i reparcel·lació.

Finalment, la disposició addicional primera es refereix a "una exempció parcial de l'estàndard de parc públic de xarxa primària (PVP) de la legislació urbanística, per a aquells municipis que protegisquen els sòls d'horta amb la condició de desenvolupar-hi programes d'ús públic, sense pertorbar l'activitat agrària". "Amb això s'eviten les classificacions massives de nous sòls urbanitzables al cor de l'horta, la gestió dels quals pot permetre l'obtenció d'aquestos espais verds, i se substitueixen per espais d'horta contigus al sòl urbà en els quals es pot compatibilitzar un ús públic sostenible sense minva de la qualitat de vida dels ciutadans del municipi", segons recull el preàmbul de la normativa.

Una llei multidisciplinar

Preguntats per les expropiacions, des de la Conselleria remarquen que el govern estatal "en cap cas es clava en el contingut de la llei", sinó que les observacions tenen a veure amb "un redactat molt genèric". Així doncs, l'executiu espanyol vol que es concreten més els casos en què es poden expropiar terres, però la resposta del Consell és que serà la PAT qui permetrà fer-ho per a cada ocasió.

Les mateixes fonts expliquen que l'Estat entén aquesta llei en clau agrícola, però que en realitat és "multidisciplinar", amb aspectes sobre l'urbanisme, la cultura, el patrimoni i l'ordenació del territori, que sí que són competència del govern valencià. Aquest serà un dels arguments clau en la comissió bilateral, que encara no té una data fixada. "És una llei de protecció", remarquen.

El govern estatal també dubta sobre l'article 44, que tracta sobre els recursos econòmics del Consell de l'Horta de València i el seu control. Entre els recursos hi ha els "de naturalesa fiscal o tributària que, si és el cas, es puguen crear, i els provinents de la gestió urbanística o del patrimoni públic de sòl dels municipis que formen part de l'àmbit de l'horta". Un 10% d'aquestos recursos provinents del patrimoni públic es poden destinar, per exemple, a habitatge social o a la protecció de béns immobles. Per exemple, a protegir una barraca de l'Horta de València. L'Estat demana al Consell que ho definisca millor en la Llei, ja que, "per exemple, no es pot dedicar a subvencionar cultius d'ametlers".

Aclarir les qüestions necessàries

"Aclarirem les qüestions tècniques necessàries que permeten trobar la solució adequada", ha assenyalat el director general d'Urbanisme, qui ha recordat que el Consell va aprovar en febrer aquesta normativa "comptant amb el consens i les aportacions de tots els sectors socials per a recollir, 17 anys després, l'esperit del dictamen del Consell Valencià de Cultura sobre la conservació de l'Horta que els governs anteriors mai van impulsar".

"La millor forma de conservar aquest espai és fer de l'Horta un espai viu i sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental, perquè no volem una horta museística, sinó productiva", ha reivindicat Ferrando.

El PAT aconsegueix l'Avaluació Ambiental Estratègica

D'altra banda, el director general ha confirmat que aquest matí, durant la comissió d'Avaluació Ambiental, el PAT de l'Horta ha obtingut la conformitat dels seus membres per a aconseguir l'Avaluació Ambiental Estratègica. Ara passarà pels òrgans consultius pertinents per a la seua aprovació definitiva.

El PAT de l'Horta és un instrument d'ordenació supramunicipal que permetrà la conservació activa de més de 10.000 hectàrees, així com la definició i classificació dels usos i activitats permesos en cadascun dels graus de protecció de l'horta.

next