Plataforma per la Llengua defensa als tribunals l'Oficina de Drets Lingüístics

L'entitat presenta "molts casos de discriminació i hostilitat respecte als parlants del valencià" com a proves de la necessitat d'aquest organisme dependent de la Generalitat
/ València
5 juliol 2018 01:00h

Plataforma per la Llengua defensa davant la Justícia l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana, ja que considera que "l'existència d'aquest òrgan és prioritària i necessària per a la defensa del valencià com a llengua oficial". D'aquesta manera, l'entitat ha donat resposta a una demanda de l'Asociación por la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana, que s'oposa a l'organisme dependent de la Generalitat.

L'entitat s'havia personat prèviament davant la Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia valencià per a respondre a la demanda de l'Asociación por la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana. Entre les proves aportades en defensa de l'oficina de garanties lingüístiques, la Plataforma per la Llengua ha presentat "molts casos de discriminació i hostilitat respecte als parlants del valencià" que ha recollit l'entitat en diversos informes.

Així, des de l'ONG del valencià s'ha realitzat una tasca informativa i d'assessorament jurídic a diverses persones que han patit casos de discriminació per usar el valencià en els últims anys. Per exemple, en l'informe de l'entitat sobre discriminacions lingüístiques de 2016 es van recollir nombrosos casos ocorreguts en relació amb l'administració local, valenciana o estatal i també en empreses privades.

Per a l'entitat, l'Oficina de Drets Lingüístics recentment creada pel govern valencià representa un servei públic fonamental per a restablir en la societat la normalitat dels usos que corresponen al valencià com a llengua oficial, que es troba en una situació de desigualtat respecte del castellà. De fet, Plataforma per la Llengua recorda que l'Oficina de Drets Lingüístics no té caràcter sancionador, sinó que la seua finalitat és reparadora i preventiva dels drets lingüístics. La seua existència està justificada per l'article 3 de la Constitució Espanyola i també per l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia, que garanteix el dret a viure en valencià, que és llengua oficial i reconeguda com a pròpia del territori.

La Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) atribueix a l'administració l'obligació de disposar de mesures per a impedir discriminacions i  garantir l'ús normal de la llengua pròpia. Igualment, la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, subscrita per l'estat espanyol, obliga a la promoció de l'ús de les llengües regionals i oficials del territori en la vida pública i privada. Per aquestes raons, Plataforma per la Llengua considera necessària i prioritària l'existència d'aquest òrgan que defensa els drets dels parlants "i que hauria de contribuir a la desaparició dels desequilibris d'ús entre les llengües oficials".

next